Quản Lý Màu Sắc

 

   

   Thiết lập hệ thống quản lý màu sắc in ấn bằng trục in ống đồng chuyên dụng theo các khách hàng in ấn khác nhau để đảm bảo các công đoạn chế tạo trục in và in ống đồng có thể trả lại màu sắc như trong bản vẽ với chất lượng ổn định, tiết kiệm giá thành hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất